Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

V pondělí 17. října 2022 se ve vile Lanna v Praze uskutečnilo XIII. české platónské symposium. Symposium uspořádala Česká platónská společnost ve spolupráci s několika dalšími filozofickými pracovišti, mezi nimiž nechyběla ani katedra filozofie a humanitních studií Filozofické fakulty UJEP.

Tématem letošního setkání se stal dialog Menexenos, útlý, nicméně inspirující spis, v němž nechává Platón promlouvat ženu, Aspasiu, během pohřební řeči nad padlými bojovníky. V komorním prostředí novorenesanční vily, která slouží jako konferenční centrum Akademie věd ČR, se svými příspěvky vystoupili platónští badatelé Jiří Stránský, Antonín Šíma, Kryštof Boháček, Veronika Konrádová a Jakub Jinek. Témata Platónova myšlení rozehraná v dialogu zachycují abstrakty přednesených referátů.

Během čtvrt století své existence pokračuje Česká platónská společnost v dlouhodobém projektu představování a interpretování Platónových děl a vydávání ucelené řady sborníků z národních a mezinárodních konferencí. Na spolupořádání symposia se vedle Filozofické fakulty UJEP podílela také Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer