Sidebar

3
čvn, so
47 Aktuality

V pátek 17. 6. se uskutečnila vernisáž výstavy Konojedská preludia, která proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. Součástí vernisáže byl i prodej stejnojmenného katalogu.

Výstava mapující vybrané momenty z historického vývoje a památkového fondu Konojed a jejich okolí vznikla v rámci řešení projektu Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří v rámci programu Národní   a kulturní identity (NAKI DG18P02OVV066).

Autorský kolektiv byl složen z pracovníků katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolupracovníků z Národního památkového ústavu ÚOP v Ústí nad Labem, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Biskupství litoměřického.

Kritický katalog výstavy bude k zakoupení v Univerzitním knihkupectví UJEP.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer