Sidebar

3
čvn, so
46 Aktuality

V pátek 6. 5. 2022 se před budovou Centra přírodovědných a technických oborů UJEP uskutečnil Univerzitní festival. Jednalo se o nový formát tradičních akcí Dne vědy a umění a Studentského majálesu, které se pořadatelé rozhodli sloučit do jedné akce.

Program celé akce se skládal ze dvou částí. První část Univerzitního festivalu (Festival vědy a umění) se konala od 10:00 do 14:00 a zahrnovala v sobě vědecko-popularizační obsah, který měl přiblížit vědecké či umělecké aktivity jednotlivých fakult široké veřejnosti. Program jednotlivých fakultních stánků byl velice pestrý.

Filozofická fakulta ve svém stánku představila činnost Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, kde si účastníci mohli vyzkoušet 3D laser, termokameru nebo si zkusili navrhnout omítku budov. Příznivci historického šermu si prohlédli zbraně a zbroj středověku. Vedle středověké zbroje si účastníci osahali nástroje a předměty z doby kamenné až doby železné. V neposlední řadě se pak veřejnost mohla poučit, kdy a jak nabídnout pomoc obětem v situacích, kdy je třeba zapojit smysl pro morálku a spravedlnost, od studentů z katedry politologie.

Druhá část dne pak byla v režii samotných studentů, kteří si připravili Studentský majáles a pojali ho s velkou hudební parádou. Na jevišti před Centrem přírodovědných a technických oborů vystoupila řada známých interpretů a kapel (The Erelay, Sofian Medjmedj či dokonce ATMO music), moderátorem byl J. K. Sanchez. Celý festival pak zakončila after party v restauraci Tyršovka.

Univerzitní festival vědy a umění přitáhl zájemce od žáků základních škol, středoškolských a vysokoškolských studentů až po absolventy. Vzdělávat se, poznávat a bavit se tak přišli zájemci z široké ústecké veřejnosti.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer