Sidebar

30
zář, so
26 Aktuality

Výuka češtiny pro občany z Ukrajiny je nyní vysoce žádanou službou. Nabízejí ji převážně jazykové školy, integrační centra či individuální zkušení vyučující. Evidentně plná kapacita této nabídky uvolňuje prostor pro další necertifikované aktivity vyvěrající zejména ze solidarity a snahy pomoci v těžké situaci.

Právě motivace pomoci, kde je to nejvíce potřeba, vedla studenty Filozofické fakulty UJEP k rozhodnutí pokusit se vytvořit zábavně-vzdělávací aktivity pro ukrajinské děti, a tím umožnit výuku základů češtiny pro jejich rodiče přímo na fakultě. Snaha studentů se propojila se snahou Mgr. Barbory Řebíkové, Ph.D., která vedení fakulty nabídla možnost výuky základů češtiny pro Ukrajince. 

„Nápad studentů pomoci dětem se protnul s mým nápadem pomoci dospělým. Já budu učit dospělé, oni se budou věnovat dětem. A dlouhodoběji, nejen jedno odpoledne. Nabídla jsem svůj čas a energii do konce semestru a klidně i dál, pokud si i studenti budou nadále chystat aktivity pro děti,“říká Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., která pracuje na katedře filozofie a humanitních studií FF UJEP. Ovládá aktivně angličtinu i němčinu, poradí si ale také s francouzštinou a starořečtinou (latinou). V současné době má její ukrajinská skupinka za sebou druhou vyučující hodinu češtiny.

Ukrajinština i čeština patři mezi slovanské jazyky, liší se ale gramatikou i písmem. „Ukrajinky se snažím naučit nejen naprosté základy pro nejběžnější životní potřeby a situace, do kterých se zde dostávají, ale i širší kulturní kontext a slovní zásobu s ním spojenou. Jejich zájem i nutnost najít si zde práci vytváří základní tematický rámec, na který se obsahově zaměřujeme,“ vysvětluje dr. Řebíková.

Studenti se snaží smysluplně a kreativně s dětmi strávit čas a pomoci jim pochopit kulturu a prostředí, ve kterém se ocitly. Jedná se o odpoledne plné výtvarných aktivit, sportu apod.

„Věk dětí je v rozmezí 5 až 13 let. Snažíme se je rozdělit do menších skupinek, které si potom vezmeme každý zvlášť na starosti.  Jazykovou bariéru přitom nevnímáme, děti jsou velmi učenlivé a spoustu slov už od nás pochytily., A když náhodou ne, tak jim překládá naše kamarádka a spolu-studující Oleksandra, která je také z Ukrajiny, ale začala s námi studovat dávno před válkou,“komentuje aktivity s dětmi jeden z hlavních organizátorů Pavel Fridrich.

Práce s dětmi studenty baví a naplňuje, vždyť se jedná o studenty, kteří mají svůj obor spojený s učitelstvím. Je tak docela možné, že se z nich v budoucnu stanou učitelé, a současná aktivita spojená s pomocí je tak pro ně skvělou příležitostí, jak rozvíjet svoji učitelskou praxi.

„Jsem na naše studenty velmi hrdá a mám radost, že takovou pomoc nabízejí a organizují. Těší mě, že naše fakulta chápe, jak důležitá tato podpora je a jak důležité je, aby to chápali nejen naši studenti, ale i širší veřejnost,“doplňuje dr. Řebíková.

Pomoc se navíc rozhodla i řada zaměstnanců FF UJEP, kteří uspořádali materiální sbírku a vybrali veškeré potřebné věci, od kuchyňského nádobí, přes obuv až po hračky pro děti. Zkrátka vše, o co si uprchlíci z Ukrajiny požádali nebo co by mohli potřebovat.

Výuka češtiny probíhá na FF UJEP každou středu odpoledne 1,5 hodiny v prostorách fakulty běžnou formou výuky cizího jazyka. Na výuku se zatím přihlásilo 12 ukrajinských občanů, převážně žen. Kapacita výuky by však mohla být ještě navýšena zhruba na cca 20 lidí.

Děkujeme všem, kteří se v této nelehké době rozhodli pomoci.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D., rebbarbora@email.cz, 731 588 021

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer