Sidebar

3
čvn, so
47 Aktuality

Studentky a studenti Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech se sešli na dalším z workshopů nad tématem občanského vzdělávání a občanské odvahy. Místem jejich víkendového semináře byly tentokrát Drážďany.

Na programu byly jednak přednášky k různým aspektům občanského vzdělávání a občanské odvahy, ale také samostatné aktivity a prezentace studentů nebo návštěva Památníku Bautzner Straße v Drážďanech, který je památníkem obětí Stasi v saském zemském hlavním městě.

Simulační hra v Saském zemském sněmu

Ovšem samotné víkendové setkání, které se uskutečnilo ve dnech 25. až 27. března 2022, začalo krátkým uvítáním účastníků akce na Technické univerzitě v Drážďanech od prof. Christiana Prunitsche z Institutu slavistiky. Následně se všichni přemístili do sídla Saského zemského sněmu v centru města, kde shlédli jednak expozice k historii saské policie, ale především pro ně byla připravena obsáhlá prohlídka tohoto sídla saského parlamentu.

Přímo v lavicích poslankyň a poslanců pak simulovali jednání a hledali argumenty pro a proti vybraných politických problémů v česko-saském pohraničí a taky v oblasti školství. O těchto tématech pak debatovali s poslancem sněmu za CDU Marko Schiemannem. S ním se shodli na nutnosti větší podpory setkávání mladých a také na větší podpoře výuky češtiny v Sasku.

V sobotu 26. března se program začal v Památníku Bautzner Straße, jediné vazební věznici Stasi ve Svobodném státě Sasko, jež se v nezměněné podobě dochovala a je přístupná návštěvníkům. Areálem je po celé dopoledne prováděl Michael Schlosser, který zde byl sám vězněn za pokus o útěk z republiky. Působivé byly jeho zážitky z internace. Studenti měli také možnost nahlédnout do jeho spisu, který o něm Stasi vedla, klást mu otázky týkající se věznění nebo jeho života.

Přednášky o migraci, ochraně klimatu LGBT komunitě

Odpolední program zahájila Marta Kozlowska (Forum MIDEM), odbornice na Polsko, migraci a demokracii, která informovala o aktuálních problémech uprchlíků z Ukrajiny. Druhým tématem byla „Udržitelnost a ochrana klimatu v praxi“. Studenti debatovali v pracovních skupinách o současných problémech v oblasti politiky klimatu. Následně vystoupil Martin Wunderlich z LAG Queer Network Saxony, který se ve své přednášce zabýval otázkou, jak se politicky zasadit o větší společenskou rozmanitost a rovnost. V následné diskusi kladli účastníci mnoho otázek a diskutovali o odlišných zkušenostech z ČR a Německa v přístupu k genderové a jiné rovnosti.

V neděli dopoledne se program uskutečnil v centru Drážďan. Studentky a studenti navštívili multimediální prohlídku podzemní pevnosti pod Brühlovou terasou, během níž poznali Drážďany z jiného pohledu. Mohli poznat válečnické pozadí města, pozůstatky pevnosti Drážďany, jejíž nenápadný vchod je ukrytý mezi Akademií umění a Albertinem nebo nejstarší zachovaný kamenný most Drážďan, strážnice a obranné dvory. Následně ještě krátce pracovali ve skupinách a slunné dopoledne bylo zakončeno procházkou po městě s historickým výkladem a obědem – currywurstem, nejoblíbenějším street food z Berlína s originální omáčkou.

Víkendový workshop byl další z aktivit česko-saského projektu „Mít kuráž a utvářet náš region / Courage haben und unsere Region gestalten“, který realizují obě univerzity společně s Euroregionem Labe a spolkem Aktion Zivilcourage v Pirně. Projekt je financován Programem spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020 a jeho cílem je posilovat občanské vzdělávání a občanskou odvahu v česko-saském pohraničí.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer