Sidebar

3
čvn, so
46 Aktuality

Jak reagovat na agresi v okolí nebo jak v mezních situacích projevit občanskou odvahu, to jsou jen některá z témat, která jsou již v těchto týdnech řešena v průběhu studentských workshopů, které pro žačky a žáky základních škol na území Euroregionu Labe připravili studentky a studenti z katedry politologie Filozofické fakulty UJEP.

Speciální workshop pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na téma „Občanská odvaha“ proběhl před dvěma týdny hned dvakrát na ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem, ve čtvrtek 24. března se uskutečnil na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně a ZŠ Tisá. Krom českých studentek a studentů se do vedení workshopů zapojili také jejich kolegyně a kolegové z Drážďan.

„Dává nám smysl bavit se se studenty o občanské kuráži už na základní škole, protože je důležité si uvědomit, že prostřednictvím každodenního přístupu k ostatním zlepšujeme stav demokratické společnosti v Česku,“ říká Jan Švestka, student prvního ročníku navazujícího magisterského studia politologie Filozofické fakulty UJEP. „Moc nás těší, že s námi studenti sdílí svůj individuální pohled na různé příklady občanské angažovanosti a vnímají význam morálky v běžném životě,“ pokračuje Švestka.

Tyto vzdělávací bloky jsou organizovány v rámci česko-saského projektu „Mít kuráž a utvářet náš region“, který řeší katedry politologie univerzit v Ústí nad Labem a Drážďanech, a to společně s Euroregionem Elbe/Labe a spolkem Aktion Zivilcourage z Pirny.

Příprava studentek a studentů na tyto školní aktivity je jedním z hlavních cílů tohoto projektu. „Mluvit s mladými lidmi na školách a ukazovat jim, jak konkrétně by mohli reagovat v různých mezních situacích, například když je někdo fyzicky nebo jinak napadne nebo když se mají někoho zastat, je významnou součástí občanského vzdělávání,“ uvádí doc. Lukáš Novotný z FF UJEP.

A právě k jeho rozvoji v Ústeckém kraji chtějí kooperační partneři tímto projektuem napomoci. Aktivity na školách budou pokračovat i v následujících týdnech, na české straně to bude například v Dubí, ovšem čeští studenti se budou podílet i na vzdělávacích aktivitách na školách v Sasku, například na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Kromě toho studenti FF UJEP pracují již od března 2021 na různých dalších menších projektech s tématy občanské odvahy a podpory demokracie v německo-českém pohraničí. Výsledkem jejich aktivity jsou podcasty, rozhovory, studijní materiály a videa.

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil., lukas.novotny@ujep.cz, 475 286 504

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer