Sidebar

27
zář, st
26 Aktuality

Dne 3. února 2022 se otevřely virtuální dveře Filozofické fakulty UJEP. Kromě informační přednášky o studiu měli uchazeči možnost vyslechnout přednášky našich akademiků a vžít se tak do role vysokoškolského studenta.

Stejně jako minulý rok měli uchazeči o studium na filozofické fakultě možnost dozvědět se vše o studiu z pohodlí domova. Celý program dne otevřených dveří byl uchazečům zprostředkován on-line, prostřednictvím našich virtuálních učeben.

Po informační přednášce o studijních oborech filozofické fakulty byl připraven program jednotlivých kateder, který nabízel zajímavé přednášky našich akademiků. Závěr dne otevřených dveří byl v režii studentů, kteří si pro uchazeče připravili důležité rady a tipy ze studentského života.

Na uchazeče, kteří si přeci jen udělali cestu do Ústí, čekali ve foyer a ve studovnách filozofické fakulty studenti, kteří uchazečům nabídli studijní brožury a další doplňující informace o studiu na fakultě. Jednotlivé přednášky si navíc mohli poslechnout na naší televizi ve vstupní hale.

Informační přednáška o studiu na Filozofické fakultě UJEP je stále k dispozici zde: https://blue.ujep.cz/b/eli-ce5-oer-tt7

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer