Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Docent Josef Moural z naší KFHS FF UJEP proslovil dne 4. listopadu 2021 zvanou přednášku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Přednáška na téma Immanuel Kant o poznání, metafyzice a vědě byla součástí pravidelného cyklu Filosofické problémy fyziky, který na MFF založil doc. Jiří Langer (1939-2020) a který nyní řídí prof. Pavel Krtouš.

Přednáška byla zaznamenána a lze ji shlédnout online.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer