Sidebar

5
úno, ne
24 Aktuality

V rámci přeshraniční spolupráce katedry politologie FF UJEP se o listopadovém víkendu uskutečnil česko-německý workshop na téma „Demokratické hodnoty v Česku a Německu“. Šlo o akci v rámci projektu „Mít kuráž a utvářet náš region / Courage haben und unsere Region gestalten“ a účastnili se jí studenti z FF UJEP a Technické univerzity v Drážďanech.

Na workshop do Tisé a Ústí nad Labem se jich i přes nepříznivou covidovou situaci sjelo z obou zemí na 40 a program pro ně zahrnoval jednak intenzivní trénink dovedností spojených s občanskou kuráží, ale také doprovodný program, zaměřený převážně na česko-německé vztahy. Studentky a studenti se krom toho také dozvěděli, jaké metody lze použít při organizování workshopů pro mladé lidi a jak je moderně vzdělávat už od základního školství k tomu, aby se občansky angažovali.

Obě spolupracující univerzity si jsou společně s partnery projektu, Euroregionem Labe a spolkem Aktion Zivilcourage e.V. v Pirně vědomi toho, že občanské vzdělávání ve strukturálně postižených regionech je velmi zanedbávané a také podceňované, proto usilují i tímto projektem o posílení této formy vzdělávání, která si klade za cíl posilovat občanskou participaci a aktivní občanství. Workshop, který se konal od 19. do 21. listopadu, byl další z jejich projektových vzdělávacích aktivit pro studenty VŠ a žáky základních škol.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek ZS 2022/2023

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer