Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2021 se uskutečnilo další z řady pravidelných mezinárodních platónských symposií, která od roku 1997 pořádá Česká platónská společnost ve formátu bienále. Tématem letošního mezinárodního symposia byl Platónův dialog Faidros.

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2021 se uskutečnilo další z řady pravidelných mezinárodních platónských symposií, která od roku 1997 pořádá Česká platónská společnost ve formátu bienále. Tématem letošního mezinárodního symposia byl Platónův dialog Faidros.

Nepříznivá pandemická situace neumožnila tradiční osobní setkání účastníků ve vile Lanna v Praze, nicméně online formát konference umožnil širší účast špičkových odborníků z celého světa, stejně jako participaci rozsáhlého auditoria. Konference přivítala prezidenta International Plato Society Edwarda Halpera, stejně jako řadu renomovaných platónských badatelů ze světa (Thomas A. Szlezák, Frisbee Shefield, Olivier Renaut, Harvey Yunis, Anca Vasiliu, André Rehbinder, I-Kai Jeng, Sophia M. Connell, Laura Candiotto) i z tuzemska (Filip Karfík, Karel Thein). pdf Tematický rozsah symposia a abstrakty jednotlivých příspěvků k nahlédnutí. Do budoucna se plánuje vydání příspěvků knižní formou v ediční řadě Plato Studies Series v nakladatelství Brill.

Spolupořadatelem symposia byla vedle České platónské společnosti Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filosofická fakulta Univerzity Pardubice a Filosofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Organizační tým ve složení Ondřej Krása, Štěpán Špinka a Veronika Konrádová děkuje všem zúčastněným za vysokou kvalit prezentací a diskusí, které i přes určitá omezení daná online formou setkání umožnily živou a stimulující interakci na poli platónského bádání.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer