Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

Děkanka fakulty prof. M. Hrubá v průběhu roku 2021 zastupovala Asociaci děkanů filozofických fakult na jednání s MŠMT o přípravě reformy vzdělávání budoucích učitelů, která by měla v rámci Strategie 2030+ navázat na zavedení rámcových vzdělávacích programů pro učitele, které byly zavedeny před několika lety.

Děkanka fakulty prof. M. Hrubá v průběhu roku 2021 zastupovala Asociaci děkanů filozofických fakult na jednání s MŠMT o přípravě reformy vzdělávání budoucích učitelů, která by měla v rámci Strategie 2030+ navázat na zavedení rámcových vzdělávacích programů pro učitele, které byly zavedeny před několika lety. Důležité je zejména to, že MŠMT s filozofickými fakultami v rámci plánované reformy počítá a že byl v probíhajících jednání akceptován požadavek, na němž se shodly fakulty filozofické, přírodovědné i pedagogické, že by plánované zkvalitňování praxí a důraz na vzdělávací kompetence učitelů neměl by na úkor oborového vzdělávaní. Pozitivní zprávou je také avizované posílení financování studijních programů, které připravují učitele.

Tisková zpráva, MŠMT, Fakulty spouští reformu vzdělávání učitelů, cílem je zlepšit jejich přípravu do praxe, 29. 9. 2021.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer