Sidebar

16
zář,
34 Aktuality

Obsáhlá antologie Překročit hranice / Grenzen überschreiten, kterou v září roku 2020 vydalo Činoherní studio, se umístila na třetím místě v kategorii Krásná literatura v respektované soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2020. Tu každý rok vyhlašuje Památník národního písemnictví. Na grafické podobě knihy pracoval ústecký kolektiv Monsters.

Překročit hranice byl tříletý projekt Činoherního studia. Ve formě scénického čtení se na studiové scéně Obejvák ve třetím patře divadla uváděly současné německojazyčné texty a to nejčastěji v české divadelní premiéře. Na inscenaci textů se podíleli studenti českých uměleckých škol – DAMU a JAMU, na překladu studenti Katedry germanistiky ústecké Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Studenti vysokých uměleckých škol postavili týmy, jež se skládaly z režiséra, dramaturga a scénografů, a společně s herci a profesionály z Činoherního studia po tři sezóny pracovali na inscenování textů v podobě scénických čtení. Grafické vizuály doprovázející jednotlivé inscenace zase měli ve své gesci studenti Fakulty umění a designu UJEP.

Publikace Překročit hranice / Grenzen überschreiten vznikla za finanční podpory Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury České republiky. Antologie vyšla v počtu 300 výtisků a je k dispozici k prodeji v Činoherním studiu.

Tisková zpráva Činoherního studia, Ústí nad Labem 9. 9. 2021.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer