Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Ač evropský projekt CHIBOW (Children Born of War), na kterém se podílela Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, oficiálně skončil již před dvěma lety, na jeho hlavní výstup jsme si museli počkat až do konce minulého měsíce. Kolektivní monografie s titulem „Children Born of War: Past, Present and Future“ vyšla v předním britském vydavatelství Routledge.

Projekt CHIBOW byl řešený v letech 2015 až 2019 v rámci programu pro výzkum a inovaci Evropské unie Horizon 2020. Pod vedením School of History and Cultures na Univerzitě v Birminghamu na něm spolupracovalo 14 univerzit a institutů z Evropy, Spojených států amerických a Afriky. Mezi nimi byla, jako jediný zástupce z České republiky, i katedra historie FF UJEP.

Právě vydaná kolektivní monografie prezentuje aktuální multioborový výzkum k hlavnímu tématu projektu CHIBOW, kterým je problematika dětí narozených v důsledku ozbrojených konfliktů a jejich osudů v poválečných společnostech,“ přibližuje vědecký pracovník a doktorand FF UJEP Michal Korhel.

První část článků je zaměřená na metodologii a etiku výzkumu. Další studie poskytují čtenáři náhled na problematiku dětí narozených v důsledku války a jejich poválečné zkušenosti z perspektivy psychologie a psychiatrie. Kniha v neposlední řadě prezentuje i historický výzkum jednotlivých skupin těchto dětí v různých časových a geografických kontextech.

Právě do poslední kategorie patří i studie Michala Korhela. V kapitole s názvem „Children as ‘collateral damage’ of nationalisation campaigns? The persecution of ‘nationally unreliable’ persons in Czechoslovakia after the Second World War“ prezentuje Korhel výsledky svého výzkumu s ohledem na děti smíšeného česko-německého původu a jejich osudy v poválečném Československu. Za pomoci archivních materiálů, ale i výpovědí pamětníků, zobrazuje studie politiku československé vlády a úřadů, jejich vliv na každodenní život česko-německých dětí, jako i na vývoj jejich národnostní identity.

Kromě klasických vědeckých publikací bylo jedním z cílů projektu i prezentování výzkumu a jeho výsledků mimo akademické obce. O osudech česko-německých dětí v poválečném Československu se tak široká veřejnost může dozvědět i prostřednictvím dvojjazyčné výstavy „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“. Ta bude začátkem příštího roku putovat do německého města Hof.

Projekt „Children born of war – past, present and future“ byl financovaný z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovaci v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie č. 642571.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer