Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS) Filozofické fakulty UJEP pořádá po loňské koronavirové přestávce opět, ovšem za přísných protiepidemických podmínek, již XXIX. Colloquia Ustensia, kurz pro německé zájemce o český jazyk, kulturu, dějiny... a vlastně všechno české.

Ve dnech 8.–21. 8. 2021 proběhne již 29. oblíbená „letní škola“, kterou ÚSGS organizuje od prvního ročníku ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde. Epidemiologická situace nepřející hromadným akcím nezlomila touhu pravidelných účastníků kurzu opět se vidět, a tak udělali vše proto, aby se setkali a přitom bylo ochráněno jejich zdraví.

„Dali jsme si tvrdou podmínku, že všichni hosté bez výjimky budou oočkováni s patřičným časovým odstupem. Očkovaní jsou i všichni organizátoři a učitelé. Pár lidí tím, bohužel, odpadlo, ale i tak očekáváme kolem třiceti účastníků,“ upozorňuje dlouholetá organizátorka kurzu doc. Kristina Kaiserová.

Část účastníků již dorazí před 8. srpnem a zúčastní se oslav 78. výročí založení Ackermann-Gemeinde v Praze.

Program kurzu (viz Příloha) je opět velmi pestrý, i když jeho základní struktura se za léta organizování vypilovala do zavedeného schématu. „Začínáme ranní modlitbou, po snídani následuje zpěv českých lidových písní a pak jazyková výuka,“ říká doc. Kaiserová.

Po obědě jsou připraveny výlety po památkách Kadaně, na zámek v Ploskovicích, výstavu v České Lípě a po stopách Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Celodenní sobotní výlet bude směřovat do zámku a parku Krásný Dvůr. Kromě toho budou mít účastníci kurzu možnost nahlédnout do prostor připravované výstavy Naši Němci v Muzeu města Ústí nad Labem a prohlédnou si rovněž zajímavou Petschkovu vilu.

Večery jsou tradičně věnovány přednáškám. „Účastníci kurzu se zajímají o široké spektrum témat, a tak po celou dobu realizování Colloquií Ustensia není problém připravit pro ně poutavé přednášky. Letos Miroslav Kunštát z Institutu mezinárodních studií FSV ÚK pohovoří o zaměření Václava Havla v evropské a německé politice, Vlastimil Pažourek z děčínského muzea bude prezentovat labskou plavbu, a naváže tak na prohlídku, která se v muzeu konala před dvěma lety,“ uvádí Kristina Kaiserová.

Se zajímavým tématem o ovocnářství před 2. světovou válkou v Krušnohoří vystoupí Jiří Riezner z UJEP. Vladimír Kaiser (ústecký emeritní archivář) ukáže témata prvních barevných fotografií ze sbírek ústeckého muzea a Marcela Zemanová z děčínského okresního archivu představí rodinu Chotků. Anna Knechtel (Adalbert Stifter-Verein Mnichov) bude vzpomínat na rodačku z Brné, baronku Johannu von Herzogenberg.

„Letos je z pochopitelných důvodů účastníků kurzu méně, ale všichni se již těší. Samozřejmě doufáme, že příští, jubilejní 30. Colloquia Ustensia, již proběhnou za běžných podmínek,“ uzavírá doc. Kaiserová.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer