Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Ve dnech 19. – 22. července 2021 se uskutečnila konference International Plato Society na téma „Koinonia in Plato’s Philosophy“. Organizátorem setkání bylo Centro de Estudios Filosóficos při Pontifica Universidad Católica del Peru.

Tematické zaměření konference bylo uvedeno s důrazem na mnohovrstevnatost Platónova zacházení s pojmem koinonia / společenství: „Plato uses the term ‘koinonia’ in a wide variety of important ways. It signifies the relation of the forms with each other as well as the relation we can have with them, but also both relations between individual people and between individuals and the community as a whole.” Vzhledem k této rozmanitosti bylo pojímání koinonia v rámci Platónova myšlení v příspěvcích jednotlivých badatelů uchopováno adekvátně širokým způsobem v metafysických, epistemologických, etických I politických souvislostech. Spektrum přednesených příspěvků pak dohromady složilo inspirativní mozaiku pohledů na úlohu “společenství” v Platónově myšlenkovém světě.

Vzhledem k aktuální pandemické situaci se konference uskutečnila online. V pestrém mezinárodním složení účastníků byla zástupkyní naší katedry filozofie a humanitních studií Veronika Konrádová.

pdf Program vč. abstraktů.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer