Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Ve dnech 12.-16. července 2021 probíhalo na FF UJEP natáčení vzpomínek pamětníků 20. století pro projekt Paměť národa. FF propůjčila pro tyto účely zázemí a učebna A 306 se tak proměnila v nahrávací studio, kam postupně přicházeli senioři vyprávět o svém dětství, dospívání, láskách a strastech v průběhu důležitých momentů a událostí jejich života.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer