Sidebar

22
dub, čt
32 Aktuality

Na počátku tohoto týdne odešel ve věku nedožitých 89 let generální ředitel společnosti Český porcelán Dubí Vladimír Feix. Pracovitý a vzdělaný člověk, který celý svůj život zasvětil výrobě a propagaci českého porcelánu. Do poslední chvíle stál v čele jedné z nejproslulejších českých firem, známé po celém světě.

Do historie výroby českého porcelánu bude navždy zapsán zlatým písmem po boku zakladatele porcelánky v Dubí Antona Tschinkela či Bernarda Blocha, s nímž je v Dubí spojeno zavedení motivu tzv. cibule na konci 19. století.

Vladimír Feix se narodil v Horce u Chrasti a s rodiči se po válce přistěhoval do Teplic-Šanova, trnovanské části. Po měšťanské chlapecké škole nastoupil v září 1947 v Dubí do učebního oboru keramik – modelář. Často vzpomínal na neutěšený poválečný stav továrny, kde se za války opravovaly tanky, a také na staré mistry, od kterých se učil, což pro jeho další profesní vývoj bylo zásadní. Absolvoval Státní odbornou školu keramickou v Teplicích a po návratu do továrny se stal mistrem sádrovny a modelárny, pracoval též jako dílenský vedoucí točírny a nalévárny.Po návratu z vojny se vrátil do porcelánky a stal se rovnou vedoucím dílny výroby cibuláku, brzy potom postoupil na post vedoucího výroby. Paralelně studoval Střední průmyslovou školu v Teplicích, obor strojní výroby skla a keramiky. Od počátku sedmdesátých let minulého století byl ředitelem dubského závodu 13 podniku Karlovarský porcelán a vedle toho studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po privatizaci v roce 1991 se porcelánka osamostatnila pod názvem Český porcelán, akciová společnost Dubí a fúzí provedenou v roce 2009 se pak spojila s Porcelánovou manufakturou Royal Dux v Duchově. V jejím čele stál Vladimír Feix jako ředitel a spolumajitel. Jeho nasazení pro český porcelán bylo obdivuhodné, stejně jako neutuchající touha hledat nové věci, inovace, podporovat zajímavé projekty. Spolu s docentem Pavlem Jarkovským vybudoval v Dubí vysokoškolské odborné pracoviště při FUD UJEP – Keramické centrum Dubí, řadu let podporoval konání Mezinárodních sympozií malby pod glazuru či Mezinárodní hrnková sympozia, zaštítil i Ústecké dny porcelánu konané v Muzeu města Ústí nad Labem a mnoho dalších akcí.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c. byl jako severočeský patriot spojen s ústeckou univerzitou od jejího vzniku jako dlouholetý člen Správní rady UJEP a také podporovatel řady aktivit, především atelieruDesign keramiky na FUD UJEP. Pro Filozofickou fakultu byl štědrým donátorem a konzultantem prací o dějinách porcelánového průmyslu. Přispěl i na vybudování Lavičky Václava Havla u příležitosti desátého výročí založení fakulty.

„Český porcelán označovaný jako ten s modrou krví má ve svém čele už padesát let člověka, v jehož žilách koluje určitě. A je kobaltová!” konstatoval v únoru 2020 akademický sochař Jiří Laštovička u příležitosti padesáti let Vladimíra Feixe v čele porcelánky.

Pan generální bude na tomto světě velmi chybět, nejen českému porcelánu.
Čest jeho památce!

Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer