Sidebar

16
pro, ne
23 Aktuality

 

Grantové projekty

Projekty Grantové agentury České republiky

název: Historie okupovaného pohraničí - Sudetská župa 1938-1945
kód: 409/98/0352
řešitel: Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
termín řešení 1998 - 2000

název: Středověké hrnčířské dílny v Mostě a jejich produkce
kód: 404/00/0322
řešitel: Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
termín řešení: 2000 - 2002

název: Gotika v severních Čechách
kód: 409/02/0184
řešitel: Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
termín řešení: 2000 - 2003

název: Historie okupovaného pohraničí II
kód: 409/02/0184
řešitel: Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
termín řešení: 2002 - 2004

název: Ediční řada Nejstarší městské knihy severních a severozápadních Čech
kód: 404/04/0261
řešitel: PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.
termín řešení: 2004 - 2006

název: Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914
kód: 409/04/0892
řešitel: Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
termín řešení: 2004 - 2006

název: Archeologizované objekty na pískovcích
kód: 404/06/1223
řešitel: PhDr. František Gabriel, Ph. D.
termín řešení: 2006 - 2008

Granty města Ústí nad Labem

2000 - 2001

Christovová Vlasta (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Podpora města Ústí na vydání časopisu Ergo (společenskovědní zaměření)

2004

Tothová Jolana (studentka katedry historie)
Prostor Campusu University J. E. Purkyně - součást města Ústí nad Labem

2005

Hrubá Michaela (katedra historie)
Campus UJEP - součást města Ústí nad Labem v minulosti i budoucnosti II.
Hrubá Michaela (katedra historie)
Ústecký sborník historický

2006

Hrubá Michaela (katedra historie)
Campus UJEP - součást města Ústí nad Labem v minulosti i budoucnosti III.

Projekty FRVŠ

2001

Jiterská Monika (katedra germanistiky)
Inovace výuky komunikativní kompetence
Hrubá Michaela (katedra historie)
Příprava studijních textů Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku I.

2002

Krovová Eva (katedra germanistiky)
Koncepce dalšího vzdělávání učitelů němčiny v regionu
Rokoský Jaroslav (katedra historie)
Němci, Židé a Romové v dějinách ČSR ve výuce dějepisu na ZŠ
Šerberová Anna (katedra historie)
Program rozšiřujícího studia pro učitele dějepisu na SŠ
Englová Jana (katedra historie)
Uplatnění gender studies pro studenty dějepisu v kurzu Žena v 19. století
Hrubá Michaela (katedra historie)
Příprava studijních textů Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku II
Velímský Tomáš (katedra historie)
Inovace kurzů Dějiny pravěku a Dějiny umění do multimediální podoby
Hrubá Michaela (katedra historie)
Měšťanské elity v městech severozápadních Čech
Christovová Vlasta (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Nová evropská studia
Kryl Miroslav (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Svědectví o vzniku románu Jiřího Weila Na střeše je Mendelssohn

2003

Christovová Vlasta (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Věk technologií - učební text pro občanskou výchovu
Šimsa Martin (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Tvorba mutlimediálního učebního textu „Hermeneutická propedeutika"
Šimsa Martin (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Studentské interpretace Rádlovy filosofie

2004

Krieger Miloslav (katedra historie)
Antika v reflexi současnosti
Rokoský Jaroslav (katedra historie)
Multimediální text - agrární strana v českých dějinách
Kvapil Jan (katedra germanistiky - spoluřešitel)
Databáze českých a německých literárních textů od XVI. do počátku XIX. stol.

2005

Jiterská Monika (katedra germanistiky)
Tvorba multimediální pomůcky pro vybrané disciplíny katedry germanistiky
Šimsa Martin (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Tvorba mutlimediálního učebního textu „Filosofická antropologie"

2006

Nietsche Martin (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Tvorba mutlimediálního učebního textu „Kalon kata logon"
Koumar Jiří (katedra historie)
Dějiny v českém a světovém filmu. Nový povinně volitelný kurz
Rokoský Jaroslav (katedra historie)
Československo, paměť, osudy. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD)
Pátek Jakub (katedra historie)
Multimedializace přednášek Dějin kultury I. a II.
Englová Jana (katedra historie)
Česká politika a politikové v dokumentech 1848 - 1918. Nový povinně volitelný kurz.
Bergerová Hana (katedra germanistiky)
Tvorba multimediální učební pomůcky k německé frazeologii

Rozvojové programy MŠMT

2001

Christovová Vlasta (katedra společenských věd, resp. katedra politologie a filozofie)
Bakalářské studium Nová evropská studia

2002

Hrubá Michaela (katedra historie)
Podpora bakalářského studijního programu Kulturně historická regionalistika
Holečková Marcela (katedra germanistiky)
Odborná němčina pro speciální účely

2003

Hrubá Michaela (katedra historie)
Podpora bakalářského studijního programu Kulturně historická regionalistika

2004

Hrubá Michaela (katedra historie)
Podpora bakalářského studijního programu Kulturně historická regionalistika

2005

Hrubá Michaela (katedra historie)
Příprava a rozvoj strukturovaných studií

2006

Hrubá Michaela (katedra historie)
Inovace a rozvoj strukturovaných studijních programů na ÚHS UJEP

 

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer