Sidebar

26
dub, čt
41 Aktuality

- Historické vědy - České dějiny

- Doktorandenstudium „Tschechische Geschichte“ in der deutschen Sprache

- Studijní předpisy

- Studijní a zkušební řád UJEP pro doktorské studium
- Interní grantová agentura

- Složení oborové rady

prof.  PhDr. Jiří Kocián, CSc.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.
Doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.

-  Složení školitelů

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Prof. PhDr. et ing. Jan Royt
Doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

- Úplné znění podmínek přijímacího řízení na FF UJEP

 

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 10 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

Šredlová Leona, r. 1995
Rozhodnutí ve věci přestupu se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 27.2.2018

Abeuova Daiana, r. 1995
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 5.2.2018

Hlavatý Jan, r. 1987
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 13.12.2017

Obluk Jakub, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 8.12.2017

Stanislav Jakub, r. 1987
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 8.12.2017

Tisotová Klára, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 8.12.2017

Dušková Kristýna, r. 1996
Rozhodnutí ve věci uznání předmětů z předešlého studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 30.11.2017.

Janáková Markéta, r. 1996
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Dalibor Antonín, r. 1994
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Ferko Pavel, r. 1994
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Josífek Lukáš, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 23.11.2017.

Poláková Michaela, r. 7.1.1986
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 21.11.2017

Leiderman Kseniia, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 20.11.2017

Drugdová Kristýna, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 20.11.2017

Pavel David, r. 1995
Rozhodnutí ve věci zanechání studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 7.11.2017

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Hlasujte

Přehled přednášek

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer