Sidebar

20
lis, po
41 Aktuality

Katedra germanistiky

 • Německý jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ (dvouoborové) (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové) - prezenční i kombinovaná forma (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Učitelství německého jazyka pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství německého jazyka pro SŠ (jednooborové) - prezenční i kombinovaná forma (poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/2016)

Katedra historie

 • Dějepis (dvouoborové) - pro 2. stupeň ZŠ (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Historie (jednooborové) - prezenční i kombinovaná forma (kombinované studium poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/16)
 • Historie (dvouoborové) 
 • Kulturně historická regionalistika - archivnictví  (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Kulturně historická regionalistika - stavební historie (naposledy otevřeno v akademickém roce 2014/2015)
 • Kulturní historie (poprvé otevřeno v akademickém roce 2015/2016)
 • Německá studia ve středoevropském kontextu (neotevírá se)
 • Učitelství historie pro SŠ (jednooborové) 
 • Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové)

Katedra politologie a filozofie

 • Společenské vědy (dvouoborové) 
 • Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) 
 • Občanská výchova (dvouoborové) - pro 2. stupeň ZŠ 
 • Politická filozofie

- Historické vědy - České dějiny

- Doktorandenstudium „Tschechische Geschichte“ in der deutschen Sprache

- Studijní předpisy

- Studijní a zkušební řád UJEP pro doktorské studium
- Interní grantová agentura

- Složení oborové rady

prof.  PhDr. Jiří Kocián, CSc.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.
Doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.

-  Složení školitelů

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Prof. PhDr. et ing. Jan Royt
Doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

- Úplné znění podmínek přijímacího řízení na FF UJEP

 

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 10 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

Leiderman Kseniia, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 20.11.2017

Drugdová Kristýna, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyřazení ze studia se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 20.11.2017

Pavel David, r. 1995
Rozhodnutí ve věci zanechání studia se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 7.11.2017

Krošláková Kristina
Rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu se nepodařilo uchazečce doručit.
Zveřejněno: 17.10.2017

Kačenák Daniel, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 2.10.2017

Drugdová Kristýna, r. 1993
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 27.9.2017

Hamplová Eliška, r. 1988
Rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu se nepodařilo uchazečce doručit.
Zveřejněno: 27.9.2017

Dorn Denis, r. 1994
Rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu se nepodařilo uchazeči doručit.
Zveřejněno: 27.9.2017

Jurkovič Tomáš, r. 1991
Rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu se nepodařilo uchazeči doručit.
Zveřejněno: 27.9.2017

Bárta Milan, r. 1976
Dopis od oborové rady se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 17.7.2017. Sejmuto: 31.7.2017.

Kubát Jan, r. 1994
Potvrzení o absolvování se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 14.6.2017. Sejmuto: 29.6.2017.

Kazantsev Alexandr, r. 1992
Potvrzení o absolvování se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 14.6.2017. Sejmuto: 29.6.2017.

Kazantsev Alexandr, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 7.6.2017. Sejmuto: 22.6.2017

Nečasová Michaela, r. 1990
Potvrzení o absolvování se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 7.6.2017. Sejmuto: 22.6.2017.

Yusuf EL-Sahlol, r. 1986
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentu doručit.
Zveřejněno: 2.6.2017. Sejmuto: 19.6.2017.

Veronika Frková, r. 1992
Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem se nepodařilo studentce doručit.
Zveřejněno: 2.6.2017. Sejmuto: 19.6.2017.

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer