Sidebar

17
lis, so
46 Aktuality

- Historické vědy - České dějiny

- Doktorandenstudium „Tschechische Geschichte“ in der deutschen Sprache

- Studijní předpisy

- Studijní a zkušební řád UJEP pro doktorské studium
- Interní grantová agentura

- Složení oborové rady

prof.  PhDr. Jiří Kocián, CSc.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.
Doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.

-  Složení školitelů

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Prof. PhDr. et ing. Jan Royt
Doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

- Úplné znění podmínek přijímacího řízení na FF UJEP

 

Podle § 68 odst.3 písm. f) - i) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách, nelze nepřevzaté poštovní zásilky vyvěšovat na úřední desku. Dle tohoto zákona je zásilka, která se vrátila s poznámkou nevyzvednuto, považována za 10 dní od jejího uložení na poště za doručenou. Od tohoto termínu také probíhají veškeré lhůty pro odvolání.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme sledovat tuto schránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají uložený svůj nepřevzatý dopis na Studijním oddělení.

Originály rozhodnutí jsou k vyzvednutí na studijním oddělení FF UJEP v úředních hodinách.

Nevyzvednutý dopis - Soganova Ekaterina.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu - Tereza Smudková, Marques Da Fonseca Laura Maria, Karyna Chekhuta, Anna Turenko, Karolína Holanová.

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer