Sidebar

24
led, st
35 Aktuality

Podmínky

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. 

Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru. Aktuální přednášky budou uveřejněny v aktualitách. 

Účast potvrzená v FFPVK PASu alespoň na 8 plánovaných akcích a odevzdání písemného textu (report k jedné z navštívených akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 2NS, zaslat elektronicky). Zápočty uděluje Mgr. Vít Najman: vit.najman@ujep.cz.

Přehled přednášek v rámci celofakultního PVK na ZS 2017/2018

Datum

Čas

Název přednášky

Přednášející

27. 9.

15:00

ArchaeoMontan: Středověké hornictví v Sasku a Čechách

MUDr. et Mgr. Kryštof Derner - archeolog

4. 10.

13:00

Vzpomínka na Václava Havla

FOTOGRAFIE Z PŘEDNÁŠKY

hlavní host Petr Pithart

11. 10.

15:00

O volbách před volbami

Mgr. Daniel Šárovec – Katedra politologie IPS FSV UK.

18. 10.

15:00

Zkušenosti s Fulbrigtovou nadací

doc. Martin Nitsche

25. 10

15:00

Cesta pro mladé

Mgr. Zuzana Šponarová –FDV Cesta pro mladé

1. 11.

15:00

Proměny krajiny na Mostecku

Mgr. Petr Čech - Archeologický ústav AV ČR

8. 11.

15:00

Život ve 30. a 40. letech dvacátého století v multikulturních regionech střední Evropy na základě autobiografických próz německy píšících autorů

Mgr. Jan Kubica, Ph.D -  Univerzita Palackého, Ústav cizích jazyků PdF.

15. 11.

15: 00

17. listopad + zasedání AO UJEP

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., Mgr. Rudolf Kardoš

22. 11.

 

Filosofie Medií

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

29. 11.

15:00

"Zdánlivá smrt jako téma kulturních dějin".

Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

6. 12.

15:00

Detstvo, štát a násilie v prvých rokoch povojnového Československa

Michal Korhel, M.A.

13. 12.

15:00

Zkušenosti s Husovou nadací

Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

Alternativa k PVK – přednášky v rámci festivalu KULT

Datum

Čas

Název přednášky

Přednášející

11. 10.

16:00

Ústecké mosty z minulosti k nám

Hraničář; M. Veselý, M. Krsek, M. Páral

12. 10.

17:00

Příběh československé jednokorunové mince

M. Tichý

13. 10.

 

O albínech, kyklopech a jiných. Vnímání antropomorfní odlišnosti ve středověku

Mgr. David Tomíček, Ph.D.

16.10.

16:00

Život byl krásnej.?! Beseda o K. Tománkovi

Dům umění

 

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer