Sidebar

16
úno, ne
20 Aktuality

Kolokvia a konference se konají od roku 1992 v tradiční spolupráci se Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města Ústí nad Labem. Tématický okruh je rozsáhlý – v posledních letech se jednalo o připomenutí bitvy u Chlumce v souvislosti s napoleonskými válkami, pak následovala konference spolu s bohemisty o pověstech a přes „orosené pivo“ jsme se dostali k dalšímu, letošnímu aktuálnímu tématu – Reformace v německo-jazyčných oblastech českých zemí do roku 1945....

 

Kurz českého jazyka pro Němce – Colloquia Ustensia

Připravuje se ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde od roku 1992 vždy poslední dva týdny v srpnu. Program čtrnáctidenního pobytu zahrnuje  jazykový kurz, exkurze, odborné přednášky a  prezentaci každodenního života v České republice, letos se konal již po 26.