Sidebar

18
srp, ne
14 Aktuality

Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP pořádá i letos pdf Colloquia Ustensia. O co se jedná? No přece o oblíbený kurz nejen českého jazyka pro Němce.

Již XXVIII. Colloquia Ustensia proběhnou vednech 11. - 24. 8. 2019 na ústecké univerzitě, samozřejmě opět ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde. Tento kurz se za léta svého opakování stal prestižní akcí, je jednou z vlajkových aktivit Ackermann-Gemeinde a jako takový je znám po celém Německu.

Kurz pro německé zájemce o český jazyk, kulturu, dějiny apod. má opakovaně nesmírně nabitý a pestrý program a jeho účastníci jsou češtinou doslova obklopeni. Jedná se většinou o seniory z celého Německa i sousedního Saska, ve svém důchodovém věku mají výhodu vybírat si aktivity, které jim skutečně vyhovují, a tak do Ústí nad Labem zajíždějí opakovaně třeba i mnoho let.

Začínáme klasicky ranní modlitbou, po snídani následuje zpěv českých lidových písní a teprve pak zahájíme jazykovou výuku,“ vysvětluje dlouholetá „pravidla“ dlouholetá organizátorka kurzu doc. Kristina Kaiserová.

Po obědě čekají německy mluvící účastníky české školy převážně oblíbené výlety. V letošním roce to budou zejména návštěvy muzeí – Muzea dřevěných hraček v Nové Vsi v Krušných horách či muzeí v Chomutově a Děčíně, navštíví také vodní zámek Lipý v České Lípě. Celodenní výlet bude tentokrát věnován frýdlantskému zámku a jeho okolí. Pro fyzicky zdatnější zájemce je připraven pěší výlet do okolí města Ústí nad Labem.

Večery jsou věnovány přednáškám. Vzhledem k tomu, že účastníci kurzu mají širokou paletu zájmů, vždy je z čeho vybírat. Letos tak přijdou na řadu meziválečná bytová výstavba, dějiny trampingu, ústecký fotograf Rudolf Jenatschke, nakladatelské aktivity Adama Krafta, nová vlna v československé kinematografii 60. let a další témata,“ uvádí Kristina Kaiserová.

Samozřejmostí bude návštěva ústeckého muzea, zejména pak aktuální výstavy o hradě Střekov.