Sidebar

18
lis, so
38 Aktuality

V rámci ÚSGS FF vyšlo nové dílo Marcely Zemanové a Václava Zemana (eds.): Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti. Publikace je výstupem stejnojmenné konference, jež se konala 4. - 5. června 2015 ve spolupráci Muzea města Ústí nad Labem se Společností pro dějiny Němců v Čechách, Ústavem slovansko-germánských studií FF UJEP a Katedry bohemistiky PF UJEP.