Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

13. 3. Účast na slavnostním zasedání HAIT Dresden při příležitosti 65. narozenin ředitele HAIT Prof. G. Heydemanna

Březen 2015 Vyjití knihy: Die Suche nach dem Zentrum, Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.), Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Band 96, Waxmann Münster, ISBN 978-3-8309-3202-4

23. 4. Prezentace knihy Evy Hahnové: Češi a Němci od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích, Academia Praha 2014 (spolu s KHI FF)

4.- 5. 6. Kolokvium „Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti“ (ve spolupráci se Společností pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města Ústí nad Labem)

11., 13. 7. Přednášky o dějinách Romů za II. světové války s prezentací vybraných filmů pro Romano Jasnica, Trmice

16.-29. 8. XXIV. Colloquia Ustensia

23.-25. 9. Konference o Ultramontanismu (Freistadt – Rakousko) – aktivní účast

29. 9. Multimediální retroshow Vladimíra Kaisera (v Muzeu města UL v rámci česko-německých dnů kultury)

3.-5. 12. Mezinárodní konference „Isolated or Entangled Histories? Migration erinnern in regionalen und lokalen Kontexten“ (spolupořadatelství s CC Mnichov a CB).

 

Publikační činnost viz OBdPro

Projekty viz webové stránky ÚSGS a KHI FF – NAKI, Visegrad,16

Výuka – viz KHI FF a KG FF