Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?
Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů II.  
Kristina Kaiserová/ Vít Najman (eds.)
Publikace ke stažení pdf Visegrád čítanka (5,5 MB)

13. 3. Účast na slavnostním zasedání HAIT Dresden při příležitosti 65. narozenin ředitele HAIT Prof. G. Heydemanna

Březen 2015 Vyjití knihy: Die Suche nach dem Zentrum, Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.), Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Band 96, Waxmann Münster, ISBN 978-3-8309-3202-4

23. 4. Prezentace knihy Evy Hahnové: Češi a Němci od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích, Academia Praha 2014 (spolu s KHI FF)

4.- 5. 6. Kolokvium „Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti“ (ve spolupráci se Společností pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města Ústí nad Labem)

11., 13. 7. Přednášky o dějinách Romů za II. světové války s prezentací vybraných filmů pro Romano Jasnica, Trmice

16.-29. 8. XXIV. Colloquia Ustensia

23.-25. 9. Konference o Ultramontanismu (Freistadt – Rakousko) – aktivní účast

29. 9. Multimediální retroshow Vladimíra Kaisera (v Muzeu města UL v rámci česko-německých dnů kultury)

3.-5. 12. Mezinárodní konference „Isolated or Entangled Histories? Migration erinnern in regionalen und lokalen Kontexten“ (spolupořadatelství s CC Mnichov a CB).

 

Publikační činnost viz OBdPro

Projekty viz webové stránky ÚSGS a KHI FF – NAKI, Visegrad,16

Výuka – viz KHI FF a KG FF

Ústav slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od nynějška přijímá přihlášky na jedinečný projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF s názvem Patriotismus – nacionalismus a národovectví v českých zemích.

Projekt je orientován na žáky a pedagogy středních škol a snaží se reflektovat aktuální společenské problémy jako jsou neonacismus, nacionalismus, jejich geneze, diferenciace atd. Pro zájemce ze strany středních škol je připravena ukázková hodina spojená s promítáním filmu a prací ve skupině za účasti didaktiků a historiků. Toto školení může probíhat přímo v domácím prostředí střední školy, nebo v pronajatých prostorách v Ústí nad Labem, kdy jsou doprava a stravné hrazeny z projektu. Pro studenty je v případě, že zvolí formu výjezdu připraven další doprovodný program spjatý s tématem hodiny jako jsou komentovaná prohlídka ústeckého muzea a jeho expozic a příprava expozice zabývající se dějinami Němců v českých zemích.

Hlavním výstupem projektu bude unikátní vzdělávací dokumentární film o šesti dílech, jeho kostrou bude chronologickou metodou řazený vývoj národního povědomí od počátků až k jeho extremistickým formám. Film bude doplněn jedinečnými archivními materiály a metodickou příručkou pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů. Po dokončení projektu budou film i příručka k dispozici na jeho webových stránkách a budou je moci využívat učitelé při výuce v celé České republice. Samozřejmostí bude i zpětná vazba zúčastněných škol, jejichž připomínky a náměty didaktikům a historikům budou zapracovány do konečných výstupů a přispějí tak k jejich vyšší kvalitě.

Všichni zájemci z řad středních škol se mohou hlásit do 22. června 2012 na adrese Hanka.Lencova@seznam.cz, do přihlášky je nutné uvést, požadovanou formu školení, zda přímo na škole, nebo mimo školu v Ústí nad Labem. Informace o projektu jsou k dispozici na internetových stánkách www.ff.ujep.cz v sekci ÚSGS/ Projekty ÚSGS

 

Vzdělávací film pro studenty středních škol

Nově vznikající vzdělávací film pro studenty středních bude výsledkem projektu financovaného evropským sociálním fondem Patriotismus – Nacionalismus – národovectví v českých zemích. V současné době je scénář jednoho z plánovaných šesti dílů celého cyklu. Tento návrh se týká časového období nacionalismu 19. století. Autory scénáře jsou historik Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Martin Krsek a umělec – člen souboru Činoherního studia Ústí nad Labem Jiří Maryško.

Velmi zajímavá je vizuální podoba filmu, která je založená na originalitě a účelné jednoduchosti. Technicky se bude jednat o kombinaci hraného a animovaného filmu. Animace je zamýšlena papírovými kulisami s komiksovým nádechem, hraná část je uváděna průvodcem nadšeným a vzdělavatelným badatelem a postavami v dobových kostýmech.

O koncepci snímku jsme hovořili se spoluautorem historikem Mgr. Martinem Krskem

 

Martine, co si slibuješ od vznikajícího snímku? Myslíš, že je to forma vzdělávání, která dokáže zaujmout?

Náš úkol je nelehký  - oslovit studenty středních škol. Musíme hledat formy, které je zaujmou. Máme před sebou diváka zhýčkaného filmy a počítačovými hrami s 3D animací. Nemáme ani schopnosti ani prostředky trumfnout takovou konkurenci. Proto jsme se rozhodli svého diváka překvapit. Vsadili jsme na vizuálně jednoduchou, ale neotřelou formu, říkáme ji interně „punková“. A za hlavními parametry jsme si určili sdělnost a humor. 

Jaké bude konkrétně vizuální provedení celého cyklu? Nějaké podrobnosti o jiných dílech z jiného časového období?

V prvním díle už máme jasno – budou to vlastně papírové vystřihovánky. Náš badatel bude pomocí nůžek rekonstruovat historické děje. Chceme každý z šesti dílů zpracovat jinou výtvarnou technikou, nebo přinejmenším použít více technik, než jen práci s papírem. Jeden z dílů týkající se aktuální otázky neonacismu by se například měl odehrávat v ilustracích na lidské kůži.

Kterým tématům se hotový scénář věnuje?

Papírové postavy a kulisy používáme k vizualizaci tématu Nacionalismus, jeho formy a symboly ve druhé polovině 19. a počátku 20. století. Byl to historik PhDr. Jiří Rak, Ph.D., který přišel s nápadem demonstrovat nacionalismus 19. století na příběhu Národního divadla. Další tematické okruhy jsou: Protonacionalismus ve středověku, Rané formy moderního nacionalismu, Geneze extremistických forem nacionalismu koncem 19. a ve 20. století, Propaganda a symboly extremistických forem nacionalismu v dějinách, Formy a obsah aktuálního nacionálního extremismu, Propaganda a symboly aktuálního nacionálního extremismu. Samozřejmě i tyto velmi odborně znějící názvy budeme prezentovat prostřednictvím atraktivních příběhů blízkých našemu divákovi.

 

Kdy se můžeme těšit na hotový film?

První díl by měl být zkušebně promítán na vybraných školách už začátkem příštího školního roku.